2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Prevence požární ochrany 

Přírodovědný kroužek se seznamoval s prevencí požárů v přírodě a dalším venkovním prostoru. Povídali jsme si o možných rizicích, které mohou vést k požárům a hlavně o možnostech, jak jim předejít. Seznamovali jsme se s důležitými telefonními čísly celého integrovaného záchranného systému. Zaujala nás práce hasičů nejen při požárech, ale i dalších katastrofách. Prohlíželi jsme si vozy IZS. Víme, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán.

Mgr. Jana Šopejstalová
vedoucí přírodovědného kroužku

Požární prevence