2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Přírodovědci zahájili sezónu hrami 

Ve středu 13. září se poprvé sešel přírodovědný kroužek. Pracovali jsme ve dvou skupinách a využili jsme pěkné počasí, abychom si zahráli seznamovací hry venku.
Vyzkoušeli jsme našeho maskota pro tento školní rok a všichni z něj byli nadšeni. Housenka učarovala malé i větší děti. Letos jsme si dali za úkol více pohybových aktivit, které budou spojeny s přírodovědnými znalostmi a dovednostmi. Snažili jsme se určit všechny stromy v parku školy. Naplánovali jsme si mnoho aktivit a již nyní se těšíme na další pravidelná setkávání.
Mgr. Jana Šopejstalová
vedoucí přírodovědného kroužku
První schůzka přírodovědného kroužku 2023