2. ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Přírodovědný kroužek zahájil činnost 

V říjnu se začal scházet přírodovědný kroužek. Zaznamenali jsme velký zájem zvláště u žáků nižních ročníků. Výhodou kroužku je, že starší žáci mohou předávat své zkušenosti mladším kamarádům. Hravou a poutavou formou se zde učíme o živočiších, rostlinách, neživé přírodě a dalších zajímavostech z tohoto oboru. Kreativní a všestranné práce děti baví a rozvíjejí jejich celkový přehled o světě kolem nás.
Mgr. Jana Šopejstalová
vedoucí přírodovědného kroužku
Přírodovědný kroužek – říjen 21