2. ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

První pomoc 

Žáci 4. C připravili pro své spolužáky projekt První pomoc, který si nejdříve sami vyzkoušeli.

Úraz není náhoda a naprosté většině zranění se dá předejít. Děti vyprávěly o svých osobních zkušenostech, kdy musely vyhledat lékaře se zraněním. Mezi nejčastější patří odřeniny, popáleniny od ohně, řezné rány, rozbitá hlava, zlomeniny a poranění kloubů.

Vysvětlovali jsme si rozdíl mezi nemocí a úrazem. Zjišťovali jsme úlohu zdravotního personálu v nemocnicích. Poučovali jsme se o ošetřování drobných zranění a z plakátů jsme se dozvídali, jak se ošetřují složitější případy. Připomněli jsme si důležitá telefonní čísla IZS.

Mgr. Jana Šopejstalová
třídní učitelka 4. C

První pomoc a 4. C