2. ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Ptačí hodinka  

Děti z přírodovědného kroužku se zapojují do celostátních akcí a tím reprezentují naši školu po celé republice. Jedním  z projektů, na kterých nyní pracujeme, je Ptačí hodinka. Sledovali jsme ptáčky, kteří nám létají na krmítka. Na tuto akci jsme se náležitě připravili. Nejdříve jsme si zmapovali území kolem školy a okolí našich bydlišť. Nastudovali jsme druhy ptáků, kteří u nás zůstávají a neodlétají do teplých krajin. Svá pozorování jsme zaznamenávali a zaslali ornitologům, kteří akci pořádají. Zjistili jsme, že nejvíce se u nás vyskytují sýkorky, kosi, vrabci, červenky, straky a holubi.  

Mgr. Jana Šopejstalová
vedoucí přírodovědného kroužku  

Ptačí hodinka