2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Ptačí hodinka

Děti z přírodovědného kroužku naší školy se opět zapojily do akce České ornitologické společnosti, která nese název Ptačí hodinka. Cílem projektu je spočítat ptáčky, kteří se vyskytují v daných oblastech sčítání. Nejdříve jsme se řádně vybavili teoretickými znalostmi, zkoumali jsme různé druhy ptactva. Povídali jsme si o krmení pro ně, které je vhodné a které je nevhodné. Zblízka jsme si prohlédli různá připravená semena a již jsme se vydali do terénu kolem školy. Dbali jsme rad odborníků, rozvěšovali jsme lojové koule a tyčinky dostatečně vysoko nad zemí. Víme, že se v okolí naší školy vyskytují vrabci, sýkorky, holubi a straky.

Mgr. Jana Šopejstalová
vedoucí přírodovědného kroužku

Ptačí hodinka 2023