2. ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Ředitelské volno 18. 11.

Se souhlasem zřizovatele vyhlašuji pro žáky základní školy z organizačně provozních důvodů  ředitelské volno 18. listopadu 2022. Školní družina nebude v provozu.

Mgr. Dagmar Kolářová
ředitelka školy