2. ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Small Acts BIG IMPACT

Small Acts BIG IMPACT je E-twinningový projekt dvou skupin žáků 9. tříd. Spolupracujeme s žáky ZŠ z Turecka, Rumunska, Itálie a z Velkých Popovic. Veškeré aktivity probíhají v angličtině, takže si rozšiřujeme slovní zásobu. Cílem projektu je seznámit se hlouběji se současnými problémy životního prostředí a zaměřit se na to, jakými činy můžeme přispět k nějakému zlepšení v této oblasti. Zamýšlíme se nad slovy REDUCE-RECYCLE-REUSE v běžném životě, neboli jak můžeme snížit naši spotřebu odpadu, jak jej třídit a recyklovat? Co můžeme ovlivnit doma a ve škole?

O všem vás budeme průběžně informovat.

Tým 9.A a 9.B

Galerie Small Acts BIG IMPACT