2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Staré pověsti české v komiksech

Ve 4.B jsme si vyzkoušeli, co obnáší vytvořit komiks.
Žáci si rozdělili role a společně pracovali na vybrané pověsti z českých dějin.

Část žáků našla svoji silnou stránku v pozici spisovatele, někdo byl zase skvělý ilustrátor a ihned věděl, jak budou obrazy na dané téma vypadat.
Důležitá pak byla i prezentace prací a v ten okamžik se před třídou blýskli vypravěči.

Bylo to moc pěkné opakování pověstí a významných událostí z období vlády Přemyslovců.

Autorka: Monika Svobodová

Pověsti v komiksech