2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Svět očima dětí 2020

Celostátní soutěž Ministerstva vnitra Svět očima dětí již zná své vítěze.

Výkresy jsme tvořili v rámci preventivních programů, protože téma letošního roku nese název Ne každý je tvůj kamarád. Zamýšleli jsme se nad vztahy mezi lidmi a nad důvěrou k okolí. Upozorňovali jsme se na pozitiva sociálních kontaktů, ale i na negativa ve vztahu k cizím lidem.

Třetí místo v České republice ve své kategorii obdržela žákyně 4. C Broňa Skružná. Obdržela diplom na památku a hodnotné ceny.

Mgr. Jana Šopejstalová

Blahopřeji Broně i jejím rodičům ke krásnému umístění v soutěži – Pavel Herold
A paní učitelce za zapojení dětí do soutěže

Svět očima dětí