2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Tělocvik na koloběžkách

Místo tělocviků procházky nebo jiná činnost mimo tělocvičnu

V naší škole chodíme, skupiny mají od dvou do čtyř kilometrů za vyučovací hodinu. Na koloběžkách se dá stačit i 6 kilometrů.

Autor: Pavel Herold

Koloběžky místo tělocviku