2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Terezínská tryzna

Žáci naší školy, jejich rodiče a sourozenci se vydali do Terezína uctít památku obětí nacistické perzekuce.

Zhlédli jsme nástup Čestné jednotky Hradní stráže a Ústřední hudby AČR na Národním hřbitově. Následovalo kladení věnců.

Cestou zpět jsme uctili památku TGM v Lánech.

Nikdy nezapomeneme!

Mgr. Jana Šopejstalová

Terezínská tryzna 2024