2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Tříkrálová návštěva v ředitelně

Do ředitelny zavítala delegace ze 4. B v čele se třemi králi. Zazpívali, popřáli.

Autor: Pavel Herold

Odkaz na video