2. ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

 Ukliďme Beroun 

Naše škola se zapojila do podzimní akce Ukliďme Beroun. Sešli jsme se 12. listopadu před školou. Nejdříve jsme se poučili o bezpečnosti. Ukazovali jsme si s dětmi pytle na různé druhy odpadů. Vydali jsme se k Litavce. Nejvíce odpadků jsme našli tam, kde se shromažďuje nejvíce lidí. Kolem samotné Litavky již tolik odpadků nebylo. Počasí bylo téměř mrazivé, což se podepsalo na menší účasti dobrovolníků. Příště se do této akce opět zapojíme a budeme věřit, že nám bude přát i počasí.

Mgr. Jana Šopejstalová
vedoucí přírodovědného kroužku
Uklízeli jsme Beroun – 2022