2. ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Ukliďme svět-Ukliďme Česko 

Dobrovolníci z naší školy se zúčastnili další brigádnické akce na pomoc přírodě. Sešli jsme se 16. října v obci Praskolesy s dalšími účastníky akce. Vydali jsme se do Otmíčské hory, kde jsme si zahráli hry a podařilo se nám rozdělat oheň bez pomoci papíru. Navštívili jsme zde studánku a pověděli jsme si o historii jejího vzniku. Sbírali jsme odpadky v této oblasti. Zjistili jsme, že je zde méně nepořádku než v Berouně.
Cestou jsme pozorovali koně, psy, kočky, kachny a volavky. Na vlakovém nádraží jsme se učili číst z příjezdových a odjezdových tabulích.

Na každého účastníka čekala sladká a věcná odměna. Počasí bylo skvělé a výlet jsme si všichni užili.

Mgr. Jana Šopejstalová
vedoucí přírodovědného kroužku
Ukliďme svět – říjen 21