2. ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Ukliďme svět – Ukliďme Česko  

Naše škola se zapojila do ekologického programu, který probíhá po celé republice. Do úklidové akce Beroun bez odpadků se zapojily celé rodiny našich žáků. Všichni sbírali s nadšením a zájmem o své okolí. Pytle nám poskytla organizace ČSOP. Zapojili jsme se do úklidu v různých lokalitách Berouna, ale i Hýskova, Tetína, Králova Dvora a Nižboru. Pytle se plnily obaly od potravin, PET lahvemi, železem a skleněnými nádobami. Nejvíce odpadků jsme našli na odlehlých místech. Před akcí jsme se poučili o bezpečnosti, zvláště o nebezpečí při nálezu injekčních stříkaček a jiných ostrých předmětů. Dodržovali jsme zvláštní hygienická opatření. Mezi nejkurióznější odpadky patřily boty, kufr a starý fotoaparát. Všem zúčastněným patří velké poděkování.

Kolektiv 2. ZŠ Beroun

Uklízíme svět 2021