2. ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Ukliďme svět 

Žáci naší školy se zapojili do celostátní akce Ukliďme svět. Sešli jsme se v sobotu 11. září u hlavního vchodu 2. ZŠ. Rozdali jsme si pytle od ČSOP, poučili jsme se o bezpečnosti a vyrazili jsme do terénu. Nejdříve jsme sebrali odpadky kolem naší školy a vydali jsme se směrem k Litavce. Cestou jsme nacházeli hlavně igelity, plechovky, lahve a jiný obalový materiál od potravin. Mezi nejkurioznější odpadky letos patří kabelka a kuchařské náčiní nalezené v křoví u řeky. Cestou jsme pozorovali kachny, racky a volavky. Zaujal nás rostoucí chmel. Všem dětem i dospělým dobrovolníkům patří velké poděkování za účast na akci Za čistý Beroun.
Mgr. Jana Šopejstalová
Ukliďme Beroun 2021