2. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Vánoční zpívání s rodiči

Je to už tradice. Scházíme se poslední vyučovací den v roce na dvoře školy a přicházejí i rodiče. Zazpíváme koledy a loučíme se se starým rokem.

Autor: Pavel Herold

Vánoční zpívání v podloubí 1. st. 2022

Odkaz na ilustrační video