2. ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLABEROUN, PREISLEROVA 1335

Vidět a být viděn 

Na naší škole probíhají projekty dopravní výchovy. Nejmladší žáci se seznamují s dopravními prostředky, bezpečnostními prvky a řeší jednoduché dopravní situace. Učí se rozeznávat dopravní značky a porozumět jim. Pracujeme s projektem  „Vidět a být viděn“, který napomáhá zvýšit bezpečnost chodců i cyklistů. Starší žáci se zajímají o správné vybavení jízdního kola. Připravují se tak na zážitkové lekce v terénu. Tyto projekty napomáhají ke zvýšení bezpečnosti našich žáků.

Mgr. Jana Šopejstalová
metodik prevence

Vidět a být viděn