Naše škola disponuje nadstandardním vybavením v oblasti informatiky, tělesné výchovy, pracovních činností, výtvarné výchovy a některých přírodovědných oborů. Stabilizovaný a zkušený pedagogický sbor, který tvoří většinou kvalifikovaní a aprobovaní učitelé, je schopen zajistit kvalitní vzdělání žáků.

Výstupy z grantu "Vznik ŠPP"

 

Při naší škole, která zaštítila organizačně, personálně i finančně vznik poradenského pracoviště nejen pro naši školu ale i pro ostatní základní školy v Berouně a také pro mateřské školy ve městě vznikly tyto materiály, které mohou použít rodiče i učitelé. Na těchto odkazech je máte k dispozici:

Metodická příručka pro MŠ - Nejčastější poradenské problémy a jejich řešení pro učitele mateřských škol

Metodická příručka pro ZŠ - Specifické vývojové poruchy školních dovedností

 

Autor: Pavel Herold
Copyright © 2010-2020  |  2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335
Developed by Kinet